GS-Anim-small
  
Teachings
 
 
Mission 1page
1111-1  1111-main1  1111-1
 
Meditate-graph
 
Goal of life is...
News Newsbrief Broadcasting Feast Downloads
Introduction
Prophecies
Literature
More Info.
Contacts
Join Us
   

Maitreya’nın Öğretilerinin Dayanağı

Öğretilerimiz en temel ve basitleştirilmiş halde!

Full Turkish (Türkçe) Website


Daha fazla öğrenmek için En Ulu İşaretin Değişik parçalarına tıklayın

Yukarıda ki En Ulu İşaret öğretilerimizin dayanağıdır.

İlk Mühüre (I-Ching (), Ruhani Güçlerin Uyandırılması): Ruhani Güçlerin Uyandırılmasının Mührü adı verilir. Bütün Mistik Yollara ve dinlere bağdaştır. Bunlar: Hinduizm, Budizm, Kabala, Sufizm, Hıristiyan Aziz ve diğer, Yaradan’la direk deneyimin Hedef olduğu bütün yollardır (Yaradan’ı anlamak için Kendini anla, Hareketsiz Ol ve Benim Yaradan olduğumu anla).

I-Ching’e () Yin ve Yang sembolü de denir. Yuvarlağın içindeki değişik renkte olan iki bölüm (mavi ve beyaz) evrendeki pozitif ve negatif, erkek ve dişi, sıcak ve soğuk vb. olarak bilinen iki biçimdir. Bizim bu sembolü çizimimiz içinde ayriyeten birde turuncu/kırmızı bir merkez var. Bu da başlangıcı sembolize eder. Turuncu/kırmızı renk enerji, hareket, yaratım vb. içindir.

En Ulu İşarette üç adet I-Ching vardır.  En ortadaki Yaratım’ın başlangıcının sembolüdür (Başlangıç). Alt kısımdaki, birinin ruhani yolculuğunun başlangıcıdır. Bu en alt kısımdaki I-Ching En Ulu İşaretteki İlk Mühürdür.  Bu yatay konumda olan tek I-Ching’dir. Yatay konumda olan her şey: UYANDIRILMAMIŞ OLAN (uykuda olan) anlamına gelir. Uyumak istediğimizde, yatarız (yatay oluruz). Diğer iki I-Ching ise dik konumdadır, yani uyandırılmıştır.

İkinci Mühür (Davut’un (David) Yıldızı, Süleyman’ın (Solomon) İşareti  () Işık Halkları): Bu En Ulu İşaretteki İkinci Mühürdür. İbranilerin öğretilerini ve tarihlerini sembolize eder (Eski Anlaşma.) Eski Anlaşma’nın bütün mevzusu Yaradan’ın O’nu Kendilerinin Yaradan’ı olarak kabul edecek ve O’nun Buyruklarına uyacak bir halk (İsrail Çocukları) seçmeye çalışmasıdır. Bu yüzden İkinci Mühür Yaradan’a dayalı ve Ebedi İlahi Yol’u (En Ulu İşaret) takip eden Halklara bağdaştır.

Bu yüzden Eski Anlaşma Yaradan’ın insanlığa Açığa Vurduğu Yedi Mühür’ün bir parçasıdır. İsrail Çocuklarını içerir ve Işık Halkları kavramını getirir. Yukarı dönük üçgen Dünya Üzerinde Cennettin Hiyerarşisidir ve de aşağı dönük üçgen bu Hiyerarşide olan Yaradan’ın Ruhu dur. Başka bir deyişle, sembol Işık Halklarının (insan) yukarıya uzanması (yukarı dönük üçgen) ve Yaradan’ın aşağıya uzanması (aşağıya dönük üçgen) anlamına gelir. Sadece Ebedi İlahi Yol’u izleyen Yaradan’a dayalı bu halklar zenginleşecek ve Yaradan’ın Hükümdarlığını dünyaya getirmeye yardımcı olacaktır.

Bu Ebedi İlahi Yol’da ikinci basamaktır. Birincisi Ruhani Güçlerin uyandırılmasıdır.

Üçüncü Mühür (Haç () fedakârlık, Egoist Olmamak): Bu En Ulu İşaretteki üçüncü semboldür. Fedakârlığın sembolüdür (egoist olmamak).  Ruhani Güçlerin Uyandırılmasından (Birinci Mühür) sonra, enerjimizi Işık Halklarının (İkinci Mühür) oluşturulmasına yönlendirerek, güçlü Yaradansal bir halkın oluşmasının ancak insanların Halka aldıklarından çoğunu geri vermeye istekli olmasıyla mümkün olduğunu kavrayacağız. Işık Halklarını yaratabilmek için Halk uğruna fedakârlığı öğrenmeliyiz.

Eğer herkes bencil olursa ve koyduklarından çoğunu almak isterse, o halk ve toplum yıkılacaktır. Ama eğer insanlar katılır ve yardım ederse, zenginleşecektir. Şüphesiz, her kişi farklı fedakârlık kapasitesine sahiptir. Bu Üçüncü Mührün mesajıdır, Işık halkları için Yaradan’ın İsteğini yaratmak adına her şeyden fedakârlık. Bu Mesih’in yaptığıdır. İdeal’i için kendini feda etmiştir.  

Bu Mühürle En Ulu İşaretteki ilk üç Mühür birleştirilmiş oluyor. Bunlar, Mistik Yollar, (Hindular, Budistler, vb.) İbraniler (Yahudiler) ve Hıristiyanlar.

Dördüncü Mühür (Hilal Ay() Teslim Etmek ve Boyun Eğmek): Bu En Ulu İşaretteki Dördüncü Semboldür. Yaradan’a Teslim olma ve Boyun eğmenin sembolüdür.

Bir müddet fedakârlık yaptıktan sonra ve Işık Haklarını yaratmaya çalıştıktan sonra, başarılı olamayabiliriz. Bir çok efor sarf etmiş olabiliriz ve hiçbir şey olmaz. Hiçbir sonuç görmüyoruzdur.  Daralmaya ve/veya bunalmaya başlarız. Veya başarılı olmuş olabilir ve böyle güzel bir iş yaptığımızdan kendimizi çok büyük görmeye başlayabiliriz. Bu bizi büyük bir egoyla, gururlu yapabilir. Şimdiki basamak anlatılan bu iki gizli tehlikenin üstesinden gelmektir.

Bu her iki olayında sebebi bizim faaliyetlerimizin sonuçlarına bağlı olmamızdır. Yani, sonuçlar ne zaman bizim beklediğimiz gibi olmaz, bunalmaya başlar, cesaretimiz kırılır ve mutsuz oluruz. Eğer sonuçlar iyiyse de,  egoist oluruz, bu adamın Yaradan’dan uzak olmasının mutlak sebebidir. Bu yüzden Tabilik’i Kaybederiz. Fakat eğer biz sonucu Yaradan’a teslim edersek, nasıl olursa olsun sonuçtan etkilenmeyiz. Yani, teslim etmek demek, biz Onun İsteğini yapmaya çalışırız, Ebedi İlahi Yol’u İzleriz, ama Sonucu Yaradan’a bırakırız demektir.

Teslim etmekten daha yücesi Yaradan’a Boyun eğmektir. Boyun eğmek Yaradan’ın bizim aracılığımızla çalışmasına izin vermemiz demektir.  Biz Onun İlahi Faaliyetlerinin bir enstrümanıyızdır. Teslim etmede hala Sonucu Yaradan’a Teslim eden bir ego vardır. Boyun eğmede Yapan Odur. Karışan “Ben” yoktur- ben yok, ego yok. Yapan Odur ve böylelikle Sonuç’ta Onundur.

Bu yüzden Ebedi İlahi Yol da, meditasyon yaparız ve Ruhani Güçlerimizi uyandırmaya çalışırız (İlk Mühür). Uyanan Ruhani Güçlerimizden kazandığımız enerjileri Işık Halklarının yaratılmasına doğru yöneltiriz (İkinci Mühür). Halk için Fedakârlık yapar ve Egoist ve bencil olmamaya çalışırız (Üçüncü Mühür). Ve Teslim Eder ve Yaradan’a Boyun eğeriz (Dördüncü Mühür).

Bu Mühür de ayrıca I-Ching sembolünü de görüyoruz. Fakat bu I-Ching bundan böyle yatay pozisyonda değil. Bu aşamada adamın ruhu tamamen uyanmış durumda. Yaradan’a Teslim etmiş olmak ve İsteğine Boyun eğmek en Yüksek Ruhani Kavramadır. Bu sembol de ayrıca Beş-uçlu bir yıldız da görüyoruz. Bu adamın Yaradan’a uzanmasının sembolüdür. (Dua) Aynı sembolün ters çevrilmiş Halide Şeytanın sembolüdür. (adamın dünyaya, dış dünyaya doğru uzanması). Bu sembol ile bütün Mistik Yollar, İbraniler (Yahudiler), Hıristiyanlık ve İslamiyet açıklandı! Her biri Ebedi İlahi Yol’un bir parçasıdır. Ebedi İlahi Yol’da son üç Mühür olan üç basamak (Din) daha var.

Beşinci Mühür (Dokuz kollu Yıldız (), Evrensellik): Bu En Ulu İşaretteki Beşinci Mühürdür. Evrenselliğin sembolüdür. Yaradan’ın Her şey ve Bütün evrenin O olduğunu anlamazsak, evrene bakışımızda dar olmaya başlayacağız. Küçük bir parçasına bağlı bir hale gelebiliriz (ve muhtemelen geliriz).

Sadece kendi halkımızın, dinimizin, ırkımızın vb. iyileşmesi için çalışabiliriz. Evrensellik Ebedi İlahi Yol’da Beşinci Basamaktır. Aklın bütün darlığını paramparça eder. Bilinci, her şeyi Yaradan’ın parçası olarak kapsaması için genişletir. Bahai İnancı’nın sembolüdür.

Böylelikle, ilk basamak (Mühür) Ruhani Güçlerin uyandırılmasıdır. İkinci basamak (Mühür) Işık Halk’larının oluşumudur. Üçüncü basamak (Mühür) Fedakârlıktır, egoist olmamaktır. Dördüncü basamak (Mühür) Yaradan’a Teslim etmek ve Boyun eymektir.  Ve Beşinci basamak (Mühür) Evrenselliktir, Yaradan’ın Her Şey olduğunu kavramaktır. Evrenin bir parçasını diğerinden her kim ayrı görürse ve/veya bir parçasını diğerine tercih ederse, Yaradan’ın Ruh’unu (Her Şey olan, ayrılmaz) ifade etmez.

Altıncı Mühür (Seçilmiş (): Bu En Ulu İşaretteki Altıncı Mühürdür. Kişi ilk beş mühürden geçtikten sonra, Seçilmiş (Işık’ın Çocuğu) olur. Seçilmişler meditasyon yapanlar ve Ruhani Güçlerini uyandıranlar dır (Birinci Mühür). Enerjilerini Işık Halklarının Yaratılmasına doğru yöneltirler (İkinci Mühür). Bu hedefe (Işık Halklarının Yaratılması) doğru Fedakarlık Yapacaklardır (Üçüncü Mühür) ve Yaradan’a Teslim edecek ve Boyun eğeceklerdir (Dördüncü Mühür). Evrenselci olacaklardır (Beşinci Mühür).

Bu insanlar gerçekten bütün ahlaksızlıklardan özgürlerdir ve Ruhen İleridirler. Ruhani Güçlerini uyandırmışlardır (en azından çalışıyorlardır). Daha iyi bir topluma doğru çalışırlar (Işık Halkları). Bu İdeal için her şeyden Fedakârlık yapmaya isteklidirler ve Yaradan’a Teslim etmiş ve Boyun eğmişlerdir (ego’dan özgür). Evrenselcidirler (Aklın darlığından özgür). Bu gibiler Yaradan’ın Seçtiklerim dedikleridir, İsrail Çocukları (Işık’ın Çocukları). Bunlar O’nun Hükümdarlığını Dünya üzerine getirecek olanlardır.

Yedinci Mühür (Saf Bilinç (): Bu yedinci Mühürdür, Hedef. Saf bilincin sembolüdür (Yaradan İle Bir Olmak, İlahi Olmak) Buna yalnız Mistik Yollar ve uygulamalarla (meditasyon, chant etmek vb.) erişilemez. Ebedi İlahi Yol takip edilerek erişilebilir. Işık Halklarının yaratımıyla, birçok insanın bu hale mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacak ortam yaratabiliriz.

Işık Halklarının oluşumunu mümkün edecek olanlar Seçilmişlerdir. Onlar yorulmadan bu Hedef için çalışacaklardır. Işık Halklarının oluşumu O’nun Dünya Üzerindeki Hükümdarlığının Dayanağıdır. Öyle bir ortamdır ki (Dünya Üzerinde Cennetin Hükümdarlığı) insanlığın Kurtuluşu hızlandırılacak ve birçoğu Saf Bilince, Hayatın Amacına, ulaşacaktır. Bu Maitreya’nın Görevinin, Ebedi İlahi Yol’un, sembolüdür.

Bütün En Ulu İşaret’in Açığa Vurduğu İncil de üzerine çok konuşulan Yedinci Mühür dür. Bizim Kutsal Kitabımız "The Holiest Of The Holies (THOTH), The Last Testament," (Kutsalların En Kutsalı, Son Anlaşma) En ulu İşarete dayanır. Bu İncil de söz edilen Yedi Mühürle Mühürlenmiş Kitaptır!

Fark etmişsinizdir ki, Yedinci Mühür ve En Ulu İşaretin merkezinde ki Mühür aynıdır. Yedinci Mühür merkezdeki sembolün Suretindedir. Merkezdeki Mühür Yaradan’ın sembolüdür (evrenin merkezinde). Adam Yaradan’ın Suretinde yaratılmıştır. İşte biz Yedinci Mühürde (halde) tekrardan Onun Suretindeyiz, Biriz.

Bu nedenle, En Ulu İşaret sadece Saf Bilince (Kurtuluş) bir Yol anlatmakla kalmaz, ayrıca dünyada ki bütün Dinleri de Birleştirir. Yaradan’ın Ebedi İlahi Yol’un her parçasını insanlığa nasıl dünyada tek bir Ulu Din olarak yolladığını anlatır. Şimdi O bütün yolu açığa vuruyor. Bununla, dünyadaki bütün dinler birleştirildi (hepsi TEK BİR YARADAN’DAN yollandı). Ayrıca, O Kurtuluşa en hızlı yolu da gösteriyor (Ebedi İlahi Yol).

Bu, bütün Peygamberlerin insanlığa açığa vurulduğunda hayatta olmak istedikleri Vahiy. Biz gerçekten Sevinç Göstermeli ve Yaradan’a Şükretmeliyiz, hayatta olduğumuz ve Bunu, En Yüksekten, Aldığımız için.

Lotustica: Bir çok kötü/yanlış çağrışımlar yapan işaret. Birçok insan bu sembolü veya buna benzer bir şeyi, Swastika olarak biliyor. Bu işaret hakkında bazı sorular aldık. Swastika adı daha önce Şeytani bir anlamda kullanıldığından, biz bu İşarete Lotustica adını verdik (Açan bir Lotus’un (Nilüferin) ortasındaymış gibi).

Swastika’nın gerçek anlamını bilmek için Budist, Hindu, Amerika yerlisi ve/veya İkinci Dünya savaşından önce yazılmış materyalleri okuyabilir, ya da en basiti İnternette Swastika adı altında arama yapabilirsiniz.

Her halükarda, bizim bu sembolü kullanmamızın Nazilerle veya onların ideolojileri ile hiçbir alakası yok. Biz hakikaten, Yaradan’ın Her Şey olduğuna ve O’nun hiçbir parçasının diğerinden ayrılmayacağına inanıyoruz. Bu yüzden insanlar arasında ırkçılık veya ayrımcılık mümkün değildir. Nefret ettiğimiz bir şey varsa oda Egodur. (Umursamamaz Cahilliktir)


Kutsal Kitabımıza ve kapsamlı öğretilerimize.

Maitreya’nın Üçüncü ve Son İlanı

En ulu işaret canlandırılmış 
Ve nasıl oluşturulduğunun açıklaması!
 


En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (Göl etkisi)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (Göl etkisi daha küçük: ekranınıza sığar)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (Damlayan sular)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (Yakınlaştır ve uzaklaştır)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (En Ulu İşaret Bulmacasını Oyna)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (karlı bir günde pencere gibi)!
En Ulu İşaret Üzerine Meditasyon Yap (En Ulu İşareti Kutla)!


 
   Home
  Homes
  FAQs
   Site Map
  Buy, etc.